De Verzuimondersteuner

is een gespecialiseerd casemanagementbureau. De kennis van sociale zekerheid en verzuimbegeleiding wordt toegepast om bedrijven en medewerkers zo gezond mogelijk te houden.

De Verzuim- ondersteuner

is een gespecialiseerd casemanagementbureau. De kennis van sociale zekerheid en verzuimbegeleiding wordt toepast om bedrijven en medewerkers zo gezond mogelijk te houden.

De Verzuimondersteuner:

  • Ondersteunt werkgevers om haar medewerkers snel weer inzetbaar te krijgen en te houden
  • Ondersteunt leidinggevende in het regie voeren in verzuimcasussen
  • Kan indien gewenst de begeleiding van verzuimcasussen volledig overnemen. Werkgevers kunnen zich volledig concentreren op primaire bedrijfsactiviteiten.
  • Ondersteunt de werkgever om loonsancties en overbodige kosten te voorkomen.
  • Ondersteunt dermate grondig zodat de verzuimkosten drastisch beperkt blijven.