De Verzuimondersteuner


Is een gespecialiseerd casemanagementbureau. De kennis van sociale zekerheid en verzuimbegeleiding wordt toegepast om bedrijven en medewerkers zo gezond mogelijk te houden.

Ondersteunt werkgevers om haar medewerkers snel weer inzetbaar te krijgen en te houden


De Verzuimondersteuner:


  • Ondersteunt werkgevers om haar medewerkers snel weer inzetbaar te krijgen en te houden.
  • Ondersteunt leidinggevende in het regie voeren in verzuimcasussen
  • Kan indien gewenst de begeleiding van verzuimcasussen volledig overnemen. Werkgevers kunnen zich volledig concentreren op primaire bedrijfsactiviteiten.
  • Ondersteunt de werkgever om loonsancties en overbodige kosten te voorkomen.
  • Ondersteunt dermate grondig zodat de verzuimkosten drastisch beperkt blijven.