Visie

De Verzuimondersteuner

Visie op verzuim en verzuimbegeleiding

Verzuim is niet te voorkomen en van alle tijden. Verzuim van medewerkers en in organisaties vraagt om aandacht. Aandacht en duidelijkheid zorgt voor transparant contact tussen leidinggevenden en medewerkers in verzuim. Iedereen moet weten wat er van hem of haar verwacht wordt. Dit biedt voor alle partijen voldoende vertrouwen en veiligheid om met elkaar de inzetbaarheid te kunnen bespreken.

De regels vanuit de wetgeving zorgen voor een kader waarbinnen geopereerd dient te worden. Maar deze regels zijn geen doel op zich, het draait dus niet om deze regels, maar om de goede weg te bewandelen. Zie de regels maar als bewegwijzering.

Feit blijft echter dat de wetgeving steeds complexer lijkt te worden, zoals Wet Werk en Zekerheid, aangescherpte Privacywetgeving en de Arbowetgeving. Het is voor bedrijven nauwelijks meer bij te houden.

De Verzuimondersteuner gelooft primair in het goede van alle mensen. Niemand wil in principe verzuimen. Duidelijkheid in verwachtingen, eerlijke communicatie en concrete afspraken helpen om verzuim te voorkomen en/of zoveel mogelijk te beperken.

De Verzuimondersteuner bereikt dit door eenduidige advisering en ondersteuning, oplossingsgericht en ondersteund door heldere communicatie.