Visie


De Verzuimondersteuner

Visie op verzuim en verzuimbegeleiding


Verzuim is niet te voorkomen en van alle tijden. Verzuim van medewerkers en in organisaties vraagt om aandacht. Aandacht en duidelijkheid zorgt voor transparant contact tussen leidinggevenden en medewerkers in verzuim. Iedereen moet weten wat er van hem of haar verwacht wordt. Dit biedt voor alle partijen voldoende vertrouwen en veiligheid om met elkaar de inzetbaarheid te kunnen bespreken.

De regels vanuit de wetgeving zorgen voor een kader waarbinnen geopereerd dient te worden. Maar deze regels zijn geen doel op zich, het draait dus niet om deze regels, maar om de goede weg te bewandelen. Zie de regels maar als bewegwijzering.

Feit blijft echter dat de wetgeving steeds complexer lijkt te worden, zoals Wet Werk en Zekerheid, aangescherpte Privacywetgeving en de Arbowetgeving. Het is voor bedrijven nauwelijks meer bij te houden.

De Verzuimondersteuner gelooft primair in het goede van alle mensen. Niemand wil in principe verzuimen. Duidelijkheid in verwachtingen, eerlijke communicatie en concrete afspraken helpen om verzuim te voorkomen en/of zoveel mogelijk te beperken.

De Verzuimondersteuner bereikt dit door eenduidige advisering en ondersteuning, oplossingsgericht en ondersteund door heldere communicatie.

Visie op Vitaliteit


Vitaliteit is de balans en combinatie van positieve elementen, zoals een goede lichamelijke conditie, sterke sociale banden, genoeg (nacht)rust, heldere geest, ontspannen werksfeer, gezonde voeding, zinvol leven en een positieve instelling.  Een organisatie is net zo vitaal als de eigen medewerkers. Een vitale organisatie is klaar voor de toekomst en kan tegen een economisch of bedrijfsmatig ‘stootje’. De medewerkers zijn in staat om mee te bewegen met alle veranderingen en flexibiliteit die worden gevraagd. Dit vraagt om persoonlijk en vitaal leiderschap.

Heeft een medewerker voldoende vitale basis en zelfregie om eigenhandig aan de juiste knoppen te draaien? Met een goede balans zal hij/zij ook anderen (collega’s) inspireren!

Iedereen kent stress en tegenslag. Veerkracht is het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag. Veerkrachtige medewerkers hebben een positieve invloed op het bedrijfsresultaat, de werkzaamheden en samenwerking binnen een organisatie. Ze zijn gezonder, zorgen voor minder personeelsverloop en verzuim, en presteren beter. Het loont dus om te werken aan de vitaliteit en veerkracht van medewerkers.

De Verzuimondersteuner adviseert op praktische en doelgerichte wijze bedrijven om tot een betere vitaliteit en productiviteit van haar medewerkers te komen.