Diensten


Bekijk hier het aanbod van alle diensten

Dossierchecks- en analyses

Het analyseren van en adviseren over individuele verzuimdossiers. Een eindrapport geeft duidelijkheid over de knel- en verbeterpunten.

Casemanagement Incidenteel

Het incidenteel ondersteunen van leidinggevenden en HR-adviseurs bij complexe dossiers. Dit kan zowel telefonisch als op het bedrijf plaatsvinden.

Casemanagement Regie

Het voeren van regie op verzuimdossiers gedurende 24 maanden. Dit kan zowel telefonisch als op het bedrijf plaatsvinden.

Trainen van leidinggevenden

Uw leidinggevenden worden effectief getraind om meer inzicht te krijgen in Wet verbetering Poortwachter en/of een motiverende stijl van verzuimgespreksvoering in te zetten.

Verzuimstructuur-analyse

Middels analyse van uw bedrijfsinformatie en verzuimcijfers wordt er inzicht verschaft in daadwerkelijke kosten van verzuimcasussen en de bijbehorende reparatie- en verbetermogelijkheden.

Verzuimbeleid- en protocollen

Het analyseren van en het adviseren over de aanpassing van verzuimbeleid en –protocollen. Als aanvulling is het mogelijk om conceptversies van nieuw beleid en protocollen op te leveren. Samenwerking met HR is hierbij essentieel en gebaseerd op visie en missie van de organisatie.

Vitaliteits- en inzetbaarheidscoaching

Gesprekken met medewerkers om knelpunten te bespreken en op te lossen (preventie en kort curatief). Medewerkers krijgen inzicht in eigen handelen en knelpunten, waardoor (hernieuwde) uitval in de toekomst wordt voorkomen.

Vitaliteitsadvies voor organisaties

Adviseren van organisaties op het gebied van vitaliteitsverbetering, waaronder de bevordering van de productiviteit, talentontwikkeling, werkgeluk en bevlogenheid van medewerkers.