Contact


De Verzuimondersteuner

Laten we kennismaken!


Is een gespecialiseerd casemanagementbureau. De kennis van sociale zekerheid en verzuimbegeleiding wordt toegepast om bedrijven en medewerkers zo gezond mogelijk te houden.